Krohnengen Brass Band kommer fra Sandviken, i hjertet av Bergen, og er et av landets ledende elitekorps. Korpsets medlemmer er amatørmusikere som har musikk på et meget høyt nivå som hobby. Alle medlemmene er til enhver tid engasjert i korpsets drift, og det er engasjement og spilleglede som kjennetegner arbeidet i korpset.

KBB har stor musikalsk aktivitet i inn- og utland, der konserter, turneer og deltakelse i konkurranser står sentralt. Korpset skal gjennom musikalsk utvikling befeste sin posisjon som et ledende elitekorps nasjonalt og internasjonalt.

Krohnengen Brass Band ble stiftet av et knippe kjuajenter og -gutter i smauene rundt Krohnengen Skole i løpet av noen høstvåte kvelder i 1969. Med luene trykket godt nedover ørene, lett foroverbøyd mot de sterkeste vindkastene og med et solid grep om messinginstrumentet marsjerte de, mer eller mindre taktfast, gjennom Sandviksgatene og dannet grunnlaget for det korpset som fortsatt lever i beste velgående.

Den karakteristiske stå-på-viljen, spillegleden og musikaliteten preger fortsatt korpset og medlemmene. De siste årene har KBB vært å regne som et av landets beste korps, og det jobbes stadig for å holde på den posisjonen. Skulder ved skulder, sesong etter sesong, jobber de rundt 30 medlemmene for å gjøre Krohnengen Brass Band bedre, sterkere og enda mer sammensveiset. Sammen med dyktige dirigenter, et engasjert støtteapparat og solide bidragsytere og sponsorer er KBB-toget på stadig fremmarsj mot nye mål.