Besetning sesongen 2010/2011

Gary Peterson, dirigent
Tormod Flaten, dirigent
Hildegunn Lie, principal
Elin Vevle, solokornett
Aleksander Risdal, solokornett
Linda Fylkesnes, 2. kornett
Silje Nævdal, 2. kornett
Tone Lunde, 2. kornett
Kristoffer Undrum, 3. kornett
Roger Borgen Solen, 3. kornett
Ingvild Hernar, solohorn
Pia Withington, 1. baryton
Liv Ingun Wiknes, 2. baryton
Oda Grindheim, solotrombone
Rune Vedvik, 2. trombone
Thomas Swatland, 2. trombone
Stian Totland, basstrombone
Jan-Inge Kolaas, euphonium
Oddvar Brekke, slagverk
Linda Fylkesnes, styremedlem
Elin Vevle, styremedlem
Andreas Fjærestad, styremedlem
Liv Ingun Wiknes, styremedlem
Torgeir Halvorsen, styremedlem
Finn Lie, styremedlem