KBB UNG er en samling i regi av Krohnengen Brass Band rettet mot barn og ungdom som spiller i korps. Samlingen består av musikk, sosialisering, eksperimentering, musisering og samspill – tilpasset den enkeltes nivå. Musikantene får spille med et av landets beste brassband, under ledelse av kvalifiserte dirigenter, instruktører og våre egne dyktige musikere. Samlingen kulminerer i en storslått konsert.

Vi i KBB mener korpsbevegelsen er vel verd å ta vare på. Ikke bare for å redde 17. mai-feiringen og egen rekruttering, men fordi korps er en viktig utdanningsarena, som tilbyr mennesker en unik kombinasjon av musikkopplæring, kulturformidling, verdiformidling, identitetsskaping, fellesskap og sosialisering – på tvers av alder, kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.

Noe av oppskriften for å beholde unge musikanter i skolekorpsene er god pedagogisk og organisatorisk ledelse. I tillegg er det viktig for skolekorpsmusikantene med forbilder å se opp til. Toppkorpsene har en sentral rolle som gode ambassadører og inspirasjonskilde for barn og ungdom.

Høsten 2017 ble «KBB UNG» arrangert for første gang, med over 50 deltakere mellom 8 og 19 år.

Foreløpig dato for «KBB UNG 2018» er 24. november 2018.

Formålet med «KBB UNG» er å gi unge musikanter et fundament for menneskelig og musikalsk utvikling i et trygt sosialt miljø med følgende grunnverdier:

Romslighet og fellesskap
KBB UNG er et musikalsk, kunstnerisk og sosialt fellesskap på tvers av alder, kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn. Hos oss har alle lov til å være seg selv og deltakere inkluderes i alle aktiviteter.

Musikalsk og kunstnerisk utvikling
Prosjektet gir alle musikanter utfordringer tilpasset sitt nivå og stimulerer deltakernes lyst, vilje og evne til kreativitet, samspill og skaperkraft. Når ulike musikanter deltar i et fellesskap – der kunnskap og erfaring møter spilleglede og vitalitet – skapes gjensidig motivasjon og utvikling.

Kvalitet
God organisatorisk og musikalsk ledelse, sammen med godt forberedte musikere, vil fremme et troverdig, integritetsfullt og helhetlig kunstnerisk uttrykk. Våre musikanter, instruktører og dirigenter er godt kvalifiserte og bidrar sammen til at deltakernes læring blir virkelighetsnær og effektfull.

Tidsplan for gjennomføringen av prosjektet
Samlingen arrangeres i Bergen på Meyermarken bydelshus og Rothaugen skole lørdag 24. november i tidsrommet 09:45-19:00.

09.45: Oppmøte og registrering
10.15: Samspill
12.00: Lunsjpause og sosialisering
13.00: Samspill
15.00: Pause, lek og sosialisering
15.30: Samspill i korps, generalprøver og servering av frukt og grønt
17.00: Hentekonsert første avdeling
18.00: Pause. Kafe med salg av kaffe og vaffel
18.30: Hentekonsert andre avdeling

Musikantene blir utfordret til å spille på et nivå tilpasset den enkeltes ferdigheter. Ved påmelding kan musikant i samråd med foreldre og korps velge mellom tre korps, der nivået er fra nybegynner til viderekommen skolekorpsmusikant.

Musikantene fordeles slik:
KBB-aspirant
Passer for musikanter som har spilt ett år eller mer.

KBB-junior
Passer for musikanter som har spilt tre år eller mer.

KBB-ung
Passer for musikanter som spiller i hovedkorps og har spilt flere år på sitt hovedinstrument.

Følg med på kbb.no og vår Facebook-side for mer informasjon om KBB UNG 2018.